Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

21 Юни
2017

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДП РВД, разделена на е разделена на следните обособени позиции: 1 - Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДП РВД, намиращи се на територията на Община София-град; 2 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДП РВД, намиращи се на територията на Община Варна; 3 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДП РВД, намиращи се на територията на Община Бургас”; 4 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДП РВД, намиращи се на територията на Община Пловдив; 5 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДП РВД, намиращи се на територията на Община Горна Оряховица; 6 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДП РВД, намиращи се на територията на Община Банско