Открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10 от ЗГВ

Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 14.01.2016
0.04 MB
Документация за участие
Публикувано на 14.01.2016
0.29 MB
Приложения към документацията за участие
Публикувано на 14.01.2016
0.08 MB
Подробна Количествено-стойностна сметка
Публикувано на 14.01.2016
0.12 MB
Работен инвестиционен проект
Публикувано на 14.01.2016
20.72 MB