Управление на отношенията с клиенти

Доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП "Ръководство на въздушното движение" през 2016 г.
364.61 KB
Доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите през 2015 г.
289.02 KB
Правила за управление на отношенията с клиентите на ДП "Pъководство на въздушното движение"
876.27 KB