Работно място „Подход”

От Оперативните зали в 5-те центъра на ДП РВД в градовете София, Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица ръководителите на полети на работно място „Подход“ осигуряват безопасността на въздухоплавателните средства, когато те долитат към летището или отлитат от него. Ако летището е натоварено, насочват кацащите самолети в зони за изчакване и създават организация за кацането им.