Работно място „Кула”

Ръководителите на полети на работно място „Кула“ са позиционирани в Летищните контролни кули, разположени на летищата в градовете София, Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.  От тях се осигурява безопасността на въздушното движение на летището и в околността на летището, като предотвратяват сблъскване между излитащи и кацащи въздухоплавателни средства и такива, които изпълняват полети в района на отговорност на кулата и по летищния кръг на полетите, както и ВС и автотранспортни средства, движещи се по маневрената площ на летището.