ТЕСТ FEAST

Кандидатите за РП трябва да притежават определени качества и умения. Това се проверява чрез специален интернет базиран тест - FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test). Той е разработен от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването ЕВРОКОНТРОЛ и се използва вече 7 години при подбора на ръководител полети в почти всички страни в Европа.

Тестът се провежда изцяло на английски език, в различните му етапи се проверяват различни качества на кандидатите като: откриване на обекти, бързо смятане, разпределение на вниманието, възможност за изпълнение на няколко задачи едновременно, памет, ниво на владеене на английски език, логика, пространствена ориентация и др.

Резултатите се обработват в централата на ЕВРОКОНТРОЛ в Брюксел. Така оценяването е напълно обективно и към следващия етап преминават само кандидатите, покрили минималните изисквания.

КАКВО Е ТЕСТ FEAST?

Пакетът от тестове FEAST е модерна професионална интернет базирана система от тестове, която се използва в много европейски държави за подбор на РП. Той се използва като инструмент, който помага на доставчиците на аеронавигационно обслужване да идентифицират най- подходящите кандидати за интересната, но и трудна професия „Ръководител полети“. Една от целите е доколкото е възможно да се избегне отпадането по време на професионалното обучение. Това е в интерес както на организацията, така и на обучаемия- не е  желателно да започне обучение и едва след това да разбере, че не е подходящ за тази работа.

ДП РВД е акредитиран ползвател на теста FEAST. Тестът се провежда в сградата на Централно управление на РВД в София. В дните на провеждане на тестовете ще бъдете посрещнати от на наш служител, който ще Ви придружи и ще обясни всичко, което има нужда да знаете преди началото на тестовете. Всички данни на кандидатите и резултатите от изпитите се съхраняват конфиденциално и са достъпни за ползване само от доставчиците на аеронавигационно обслужване.

FEAST се състои от две части: FEAST 1, състоящ се от 6 модула и FEAST 2, който е по-комплексен и включва изпълнението на няколко задачи едновременно. Тестовете и процедурите по администриране се оценяват и провеждат изцяло от компютър, което гарантира обективността на процеса.  Продължителността на всяка част е около 4 часа.

Тестът включва няколко инструмента за оценяване. Те измерват способности и умения, които са важни за успешното обучение и работата на ръководител на полети. Комбинацията от специални умения и способности, както и мотивация и интерес към работата, помагат да се гарантира успех в тази професия. Важно е да се отбележи, че всеки кандидат преминава тестовете при еднакви условия и със същите инструкции. Затова трябва да сте спокойни, че отношението към всички кандидати е еднакво и справедливо.

FEAST 1

Първата фаза на FEAST цели да измери основни умения и способности при вземането на решения, логическо мислене, зрително възприятие, концентрация, изпълнение на няколко задачи едновременно, пространствено ориентиране. Тази част включва и тест по английски език.

Преди всеки тест има въведение, което обяснява принципите му и дава примерни задачи и решения. Ще имате възможност да отговорите на примерни въпроси, за да сте сигурни, че разбирате какво се иска от Вас. В някои от тестовете ще има варианти на отговори, от които ще трябва да избирате. Само един от предложените варианти ще е верният отговор. В условията на други тестове ще има изискване за възможно най-бърза реакция. В общия случай, ще трябва да работите възможно най-бързо и най-точно. Важно е да знаете, че може да не успеете да решите всички задачи в тестовете. Това не трябва да Ви обезкуражава, тъй като не означава непременно, че сте се провалили на теста.

FEAST 2

При успешно преминаване на FEAST 1 следва явяване на FEAST 2. Той се състои от FEAST DART (Dynamic ATC Radar Test) и FEAST MULTIPASS Test.

Тези тестове са по- сложни и имат за цел да измерят Вашите способности да решавате няколко задачи едновременно, каквото правят РП-тата в работата си. Отново подчертаваме, че не са необходими предварителни знания. Тестовете са предназначени за начинаещи, които нямат предварителна подготовка за контрол на въздушното движение. Инструкциите са много подробни и всичко е обяснено преди началото.

КАК ДА СЕ ПОДГОТОВИТЕ ЗА ТЕСТ FEAST

Тестовете ще изискват концентрация, издръжливост и постоянство. Затова ще трябва да сте в добра физическа и умствена форма. Опитайте се да се наспите добре.

Имайте предвид, че някои лекарства могат да имат неблагоприятно влияние върху способността за концентрация. Ако се съмнявате за ефекта на някакво лекарство, се консултирайте с лекар.

Нормално е кандидатите да се вълнуват преди подбор, но най-добре е да сте спокойни и да запазите самообладание, когато правите тестовете.

Може да сте попадали на споделени в интернет впечатления от кандидати, преминали теста FEAST и дори да сте били изкушени да купите т.нар. „пакети за подготовка за FEAST“. Предупреждаваме Ви, че такива пакети са създадени без разрешението на ЕВРОКОНТРОЛ. Те могат да дадат грешна информация за тестовете. Нашият съвет е да избягвате такава подготовка. Не вярваме, че можете да подобрите способностите и уменията си като кандидати, поне не без продължително и задълбочено професионално обучение, което ще получите като обучаеми ръководители на полети при нас.

Разбираемо е, че кандидатите искат да успеят на тестовете, но подготовката за тях не прилича на подготовката, която се прави за изпитите в университета. Защото умения като пространствено ориентиране например не могат да бъдат научени.

В действителност трябва да сте сигурни в уменията и способностите си. Няма да има полза, ако успеете на теста, а не сте наистина уверени, че притежавате мисловните и поведенчески качества, които се изискват за работата на РП.

Вярваме, че е важно да се информирате за ръководството на въздушното движение (ATC) и работата на ръководителите на полети. Трябва да се запознаете с трудностите и предизвикателствата на професията- колкото повече разберете за професията, толкова по-добре ще се чувствате като кандидат.

Има една част от FEAST, за която можете да се подготвите и да подобрите представянето си и това е тестът по английски език за слушане и разбиране. Опитайте да подобрите знанията и уменията си по английски език, например като слушате радио или гледате телевизия на английски език, четете книги, вестници и статии и разговаряте с хора, за които английският език е роден. FEAST не съдържа устен изпит по английски език.