Практически упражнения на симулатор | ДП РВД

Практически упражнения на симулатор

Успешно преминалите тест FEAST 1 и FEAST 2 кандидати ще бъдат поканени за изпълнение на практически задачи на симулатор.

ДП РВД разполага и използва за упражненията при подбора и по време на обучението тренажорен комплекс Micro Nav BEST - последно поколение технологии в бранша, обезпечен с най-съвременна версия софтуерно осигуряване, разработено да удовлетвори и най-високите критерии и стандарти.