Подбор по документи

Документи за кандидатстване се представят в електронен формат чрез попълване на онлайн формуляр за кандидатстване, за което е необходимо да се регистрирате в сайта.

ТЪЙ КАТО ДОКУМЕНТИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОБАВЯНИ КЪМ ПРОФИЛА ВИ, СЛЕД КАТО ВЕДНЪЖ СТЕ НИ ГИ ИЗПРАТИЛИ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИМАТЕ ПОДГОТВЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД И ТОГАВА ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА:

  • Собственоръчно подписана автобиография в европейски формат Europass в PDF формат. Името на файла трябва да е изписано на латиница и да не съдържа специални символи.
  • Копие в PDF формат на един от изброени езикови сертификати - IELTS - 5.5, TOEFL - 87 или Cambridge ESOL Exams-First Certificate in English (FCE) - grade B. На всяка страница е нужен надпис “Вярно с оригинала” и подпис. Името на файла трябва да е изписано на латиница и да не съдържа специални символи. Максималният допустим размер на файла е 512 kB;
    Кандидатите, които не притежават сертификат, съответстващ на посочените изисквания следва да подадат заявление по образец за явяване на тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД
  • Копие на диплома за завършено висше образование (заедно с приложенията) в PDF формат, надпис “Вярно с оригинала” и подпис. Името на файла трябва да е изписано на латиница и да не съдържа специални символи. Максималния допустим размер на файла е 512 kB;
  • Дигитална снимка в RGB формат, размери 120x250px, резолюция 72dpi, като името на файла трябва да съдържа само латински букви и да не съдържа специални символи и интервали (допустими са средни и долни тирета);

Всички постъпили кандидатури получават входящ номер. Документи се разглеждат в срок до 2 (два) работни дни след подаването им. В срок до 2 (два) работни дни след разглеждането им, кандидатите ще бъдат уведомени за статуса на кандидатурата им писмено, чрез имейл на посочените от тях електронни адреси.