Медицинска годност | ДП РВД

Медицинска годност

Преминалите успешно отделните етапи на подбора следва да се явят пред Комисията за авиомедицинско освидетелстване (КАМО). Изисква се отлично здравословно състояние, което се проверява чрез специални медицински прегледи и покриване на определени изисквания за медицинска годност клас 3 без ограничения. Поради естеството на работата, изключително строги са изискванията към зрението и слуха. Не се допуска кандидатите да имат диабет, епилепсия, сърдечни болести, психични разстройства, наркотична зависимост и др.

За да продължите напред в подбора е необходимо свидетелство за медицинска годност клас 3 – „годен” за ръководител полети без наложено ограничение по чл. 27, ал. 1, т.16 от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинска годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България.

Прегледите на работещите РП се извършват периодично (през 2 години за РП под 40-годишна възраст и ежегодно за РП над 40 години).