Медицинска годност

Преминалите успешно отделните етапи на подбора следва да се явят пред Комисията за авиомедицинско освидетелстване (КАМО). Изисква се отлично здравословно състояние, което се проверява чрез специални медицински прегледи и покриване на определени изисквания за медицинска годност клас 3 без ограничения. Поради естеството на работата, изключително строги са изискванията към зрението и слуха. Не се допуска кандидатите да имат диабет, епилепсия, сърдечни болести, психични разстройства, наркотична зависимост и др.

За да продължите напред в подбора е необходимо свидетелство за медицинска годност клас 3 – „годен” за ръководител полети без наложено ограничение по чл. 27, ал. 1, т.16 от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинска годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България.

Прегледите на работещите РП се извършват периодично (през 2 години за РП под 40-годишна възраст и ежегодно за РП над 40 години).