Интервю | ДП РВД

Интервю

След получаване на свидетелството от КАМО, Вие ще бъдете поканени на интервю в ДП РВД. След успешно представяне на този последен етап ще бъдете предложен за специализираното обучение в Авиационния учебен център.