Кариери | ДП РВД

Кариери

Уважаеми посетители,

ДП РВД поддържа база данни с потенциални кандидати за работа. При проявен интерес от Ваша страна, можете да изпратите актуална автобиография по образец на recruitment@bulatsa.com на вниманието на дирекция "Човешки ресурси".

Дата: 
02/08/2017
Срок: 
15/09/2017
  • Позиция – „Експерт – радиочестотни измервания“
Дата: 
02/08/2017
Срок: 
15/09/2017
  • Позиция – „Експерт – метрологично осигуряване“
  • Сектор „Лаборатория за калибриране и проверка на средствата за измерване“ (ЛКПСИ)
Дата: 
01/08/2017

ДП „Ръководство на въздушното движение“ обявява постоянен прием на документи за обучение на кандидати за длъжността „Ръководители на полети“, при следните условия:

Дата: 
20/07/2017
Срок: 
25/08/2017
  • Позиция – „Специалист“
  • Отдел „Управление на въздушното пространство“
  • Дирекция „Управление на въздушното движение“
Дата: 
12/07/2017
Срок: 
04/08/2017
  • Позиция – Инженер автоматизация - Система за управление на сградата (СУС)