Кариери | ДП РВД

Кариери

Уважаеми посетители,

ДП РВД поддържа база данни с потенциални кандидати за работа. При проявен интерес от Ваша страна, можете да изпратите актуална автобиография по образец на recruitment@bulatsa.com на вниманието на дирекция "Човешки ресурси".

Дата: 
01/08/2017

ДП „Ръководство на въздушното движение“ обявява постоянен прием на документи за обучение на кандидати за длъжността „Ръководители на полети“, при следните условия:

Дата: 
09/11/2017
Срок: 
08/12/2017
 • Позиция - Системен администратор
 • Направление „Оперативни системи“; сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“
Дата: 
09/11/2017
Срок: 
08/12/2017
 • Позиция – Авиоинженер – КДП
 • Направление „Оперативни системи“; сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“
Дата: 
09/11/2017
Срок: 
08/12/2017
 • Позиция - Авиоинженер
 • Направление „Оперативни системи“;
Дата: 
02/11/2017
Срок: 
30/11/2017
 • Позиция – Авиоинженер-енергетик
 • Летищен център за обслужване на въздушното движение–Пловдив (ЛЦ за ОВД Пловдив)
Дата: 
02/11/2017
Срок: 
30/11/2017
 • Позиция – Авиотехник
 • Летищен център за обслужване на въздушното движение–Пловдив (ЛЦ за ОВД Пловдив)
Дата: 
27/10/2017
Срок: 
30/11/2017
 • Позиция – Авиоинженер-енергетик - Основно електрозахранване (ОЕ)
Дата: 
25/10/2017
Срок: 
30/11/2017
 • Позиция – „Eксперт“
 • Отдел „Информационна сигурност“
Дата: 
02/08/2017
Срок: 
15/09/2017
 • Позиция – „Експерт – радиочестотни измервания“
Дата: 
02/08/2017
Срок: 
15/09/2017
 • Позиция – „Експерт – метрологично осигуряване“
 • Сектор „Лаборатория за калибриране и проверка на средствата за измерване“ (ЛКПСИ)