Удовлетвореност на клиентите

През годините сме участвали в многобройни проекти от различно естество в тясно сътрудничество с широк кръг от партньори и клиенти. Авиокомпаниите, летищата, доставчиците на аеронавигационно обслужване и държавните структури са откривали в наше лице новаторски и опитен партньор. Нашият стремеж е да предоставяме ефективни решения дори и при най-големите предизвикателства.

За всякакви въпроси, касаещи отношенията с клиенти, можете да се свържете с нас на е-мейл customerhelp@bulatsa.com

Анкетна карта на ползвателя - АМО

Моля попълнете настоящата анкетна карта, като маркирате полето, което в най-голяма степен отговаря на виждането Ви по поставения въпрос. С попълването на анкетната карта ще ни помогнете да отговорим на Вашите изисквания. Благодарим Ви за съдействието!

Анкета за удовлетвореността на клиента - ОВД

Нашата мисия е да осигурим висококачествено, надеждно и ефективно аеронавигационно обслужване, като поддържаме високо ниво на безопасност и допринасяме за намаляването на въздействието върху околната среда.

Ние разчитаме изключително много на това динамичният процес на взаимодействие с нашите клиенти да ни даде правилната насока за постигане на тези цели и за повишаване на качеството на обслужване. Анкетата за удовлетвореността на клиента цели да ни предостави Вашето виждане за нашите взаимоотношения.

Въпросник за удовлетвореността на ползвателя - АИО

Целта на службата за Аеронавигационно информационно обслужване (АИО) е да предоставя услуги с гарантирано качество, като поддържа високо ниво на безопасност на въздушната навигация. Предоставянето на обратна връзка от ползвателите е от голямо значение за постигането на тази цел.
Молим Ви да попълните Въпросника за удовлетвореността на ползвателя. Вашите отговори и препоръки ще ни помогнат да предоставим обслужване, отговарящо на Вашите изисквания.

Правила за управление на отношенията с клиентите на ДП "Pъководство на въздушното движение"
876.27 KB
Доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД през 2016 г.
364.61 KB
Доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите през 2015 г.
289.02 KB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД през 2014 г.
227.84 KB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД през 2013 г.
232.38 KB
Паметна записка от консултативна среща между представители на летищни оператори, наземни оператори, авиокомпании
437.79 KB
Паметна записка от консултативна среща между представители на летищни оператори, наземни оператори, авиокомпании, ГД ГВА и ДП РВД, проведена на 7 ноември 2013 г.
4.49 MB
Протокол от консултативна среща между представители на клиентите, ГД ГВА, летище Варна, летище Бургас и ДП РВД, проведена на 10.05.2013 г.
8.37 MB
Паметна записка от проведена консултативна среща за обсъждане на оперативните въпроси, свързани с провеждането на полетите на летищата Варна и Бургас през сезон лято 2009 г.
8.37 MB
Паметна записка от консултативна среща в съответствие с прилагането на „Правила за управление на отношенията с клиентите” на ДП РВД и във връзка с обслужването на въздушното движение през зимния сезон на летище София 2009-2010
7.52 MB
Паметна записка от проведена консултативна среща на 01 декември 2010 г. между представители на клиентите, ГД ГВА, Летище София и ДП РВД
4.58 MB
Паметна записка от проведена консултативна среща между представители на клиентите, ГД ГВА, "Летище Бургас", "Летище Варна" и ДП РВД
5.79 MB
Паметна записка от проведена консултативна среща за обсъждане на оперативните въпроси, свързани с провеждането на полетите на летищата Варна и Бургас през сезон лято 2011 г.
8.85 MB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД
97.17 KB
Паметна записка от консултативна среща между представители на клиентите, ГД ГВА, Летище София и ДП РВД, проведена на 01.12.2011 г.
5.48 MB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД през 2011 г.
3.12 MB
Паметна записка от консултативна среща между представители на клиентите, летищните оператори на летищата Варна и Бургас и ДП РВД
2.39 MB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД през 2012 г.
385.07 KB
Паметна записка от консултативна среща между представители на клиентите, ГД ГВА, Летище София и ДП РВД, проведена на 06.12.2012 г.
4.21 MB