Качество на услугите

В съответствие с изискванията на Регламент 1035/2011 г. на ЕК, в ДП РВД е въведена система за управление на качеството, като част от Интегрираната система за управление, обхващаща областите качество, здраве и безопасност при работа, сигурност на информацията и околна среда, в съответствие с международните стандарти ISO 9001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001и ISO 14001.

Системите за управление на качеството, здраве и безопасност при работа и околна среда, които са в обхвата на Интегрираната система за управление, са сертифицирани под акредитация както следва:

  • ISO 9001:2008 – на Службата по акредитация на Обединеното кралство (UKAS);
  • ISO 14001:2004 – на Службата по акредитация на Обединеното кралство (UKAS);
  • BS OHSAS 18001:2007 – на Чешкия институт за акредитация (CAI).

Обхватът на Интегрираната система за управление е „Аеронавигационно обслужване (АНО), включващо: управление на въздушното движение, комуникационно, навигационно и обзорно обслужване, аеронавигационно информационно обслужване, аеронавигационно метеорологично обслужване, енергийно осигуряване, метрологично обслужване и обучение на кадри за АНО“.

Сертификати за съответствие с ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007

Сертификат по ISO 9001:2008 под акредитацията на UKAS
494.71 KB
Сертификат по ISO 14001:2004 под акредитацията на UKAS
489.08 KB
Сертификат по BS OHSAS 18001:2007 под акредитацията на CAI
360.45 KB