Модернизация на Автоматизираната метеорологична наблюдателна система (АМНС) при РЦ за ОВД София | ДП РВД

Модернизация на Автоматизираната метеорологична наблюдателна система (АМНС) при РЦ за ОВД София

Автоматизираната метеорологична наблюдателна система (АМНС) при РЦ за ОВД София е предназначена да измерва, обработва, визуализира, разпространява и осигурява метеорологична информация, представителна за района на летище София, за нуждите на екипажите на въздухоплавателните средства (ВС) излитащи и кацащи от/на летище София, органите за ОВД, летищните метеорологични служби и авиационните оператори.

През 2017 г. предстои изпълнението на проект за модернизация на автоматизираната метеорологична наблюдателна система (АМНС) при РЦ за ОВД София. В обхвата на проекта е подмяна на част от сензорите с нови сензори – актуалния модел на скетерметър и автоматична МТО станция, предлагани от фирма VAISALA. Ще бъдат подменени софтуера на АМНС заедно със сървърите, които са с изтичащ експлоатационен ресурс. Новата софтуерна версия на софтуера на АМНС ще позволи докладване на вертикалната видимост и долната граница на облачността през 15ft. Тези дейности ще повишат точността за измерване и докладване на долната граница на облачността, или вертикалната видимост, което от своя страна ще допринесе до повишаване на безопасността на полетите в района на летище София в условията на ниска видимост.