Обслужване на въздушното движение (ОВД)

"Обслужване на въздушното движение" е общ термин, с който в конкретния случай се означава:

 • полетно-информационно обслужване;

 • аварийно оповестително обслужване;

 • консултативно обслужване на въздушното движение;

 • контрол на въздушното движение;

 • контрол на района;

 • контрол на подхода;

 • контрол на летищното движение.

Обслужването на въздушното движение се изпълнява непосредствено от органите за обслужване на въздушното движение (ОВД). В зависимост от вида на обслужване, който се предоставя, в ДП РВД са обособени следните органи за ОВД:

 • Летищна контролна кула (ЛКК) – предоставя обслужване на контролираните летища и в зоната на летищата;

 • Орган за контрол на подхода (ОКП) – предоставя обслужване в районите на летищата, организирани около големите международни летища с наситен трафик;

 • център за полетна информация – предоставя полетно информационно и аварийно-оповестително обслужване на въздушното движение границите на района за полетна информация.

 • Районен контролен център – предоставя обслужване на въздушното движение на контролирани полети, с изключение на тези на които се предоставя обслужване по контрол на летищното движение и обслужване по контрол на подхода.;

Обслужването на въздушното движение се осъществява по процедури, съответстващи на международните стандарти и препоръчителни практики на организацията за гражданско въздухоплаване, европейското и местно законодателство.