Техническа дейност

Комуникации, навигация, обзор и АСУВД

Набор от дейности, свързани с определяне на необходимост, придобиване, инсталиране и поддържане в експлоатация на системи за комуникация (земя-земя и въздух-земя), наземни системи използвани за въздушна навигация (на летищата, районите на летищата и по маршрута), обзор на въздушното пространство (за целите на контрол на въздушното движение осъществяван от отговорните за това органи), както и автоматизирани системи за управление на въздушното движение (АСУВД). Наличието на модерни и надеждни системи за комуникации, навигация, обзор и АСУВД е една от главните предпоставки за високо ниво на обслужване на въздушното движение на летищата и във въздушното пространство.