Аеронавигационно обслужване

Управление на въздушното движение

"Управление на въздушното пространство" е дейност по планиране с цел максимално
ефективно използване на въздушно пространство. Дейностите за управление на въздушното пространство включват
дизайн на структурата на въздушното пространство, процедури за излитане и кацане, отлитане и долитане от
и към летищата, въздушните трасета и др.

Виж повече

 

Гъвкаво използване на въздушното пространство

Основна цел на ГИВП е повишаване на ефективността при използване на въздушното пространство с отчитане нуждите на всички граждански и военни ползватели.

Виж повече

Техническа дейност

Набор от дейности, свързани с определяне на необходимост, придобиване, инсталиране и поддържане
в експлоатация на системи за комуникация (земя-земя и въздух-земя), наземни системи използвани за въздушна навигация
(на летищата, районите на летищата и по маршрута) и обзор на въздушното пространство (за целите на контрол
на въздушното движение осъществяван от органите за КВД).

Виж повече

 

Информационни системи

Основната дейност на дирекция "Информационни системи" е свързана с предоставяне на ИТ услуги в системата на ДП РВД, насочени към обезпечаване на съществуващите работни процеси чрез внедряване на съвременни информационни технологии и създаване на предпоставки за тяхното оптимално използване.

Виж повече