Опреснителни курсове

  • Опреснителен курс базово за поддържане на квалификацията на РП с квалификационен клас ADI и разрешенията към него;
  • Опреснителен курс за базово поддържане на квалификацията на РП с квалификационни класове и разрешения APS/RAD и/или ACS/RAD;
  • Опреснителен курс за притежатели на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) и притежателите на свидетелство за правоспособност на РП с вписано разрешение ASM;
  • Oпреснителен курс за притежатели на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) и притежателите на свидетелство за правоспособност на РП с вписано разрешение ATFM;
  • Oпреснителен курс за притежатели на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) и притежателите на свидетелство за правоспособност на РП с вписано разрешение SAR;
  • Oпреснителен курс на летищен персонал за предотвратяване нарушаването на защитената зона на пистата за излитане и кацане (ПИК);
  • Oпреснителен курс на ръководители на полети с разрешение за инструктор на работно място OJTI към свидетелството за правоспособност за РП;
  • Опреснителен курс за метеорологични наблюдения;