Допълнителни курсове

 • Курс за РП - инструктори;
 • Теоретичен курс за придобиване на разрешително за планиране и разпределение на въздушното пространство;
 • Теоретичен курс за придобиване на разрешително за организация на потоците въздушно движение;
 • Теоретичен курс за придобиване на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите с разрешение (FDAL);
 • Теоретичен курс за придобиване на разрешително за търсене и спасяване;
 • Теоретичен курс за провеждане на за подготовка на инструктори-бордни оператори INS (FO);
 • Обучение по комуникация земя-борд HEADSET;
 • Обучение на летищен персонал за предотвратяване нарушаването на защитената зона на пистата за излитане и кацане (ПИК)   
 • Kурс на ръководители на полети за оценяващи и проверяващи
 • Курс за придобиване на разрешение (OJTI) към свидетелството за правоспособност на ръководител на полети - асистент, координатор по управление на въздушното движение и асистент - координатор на полети
 • Курс за обучение по комуникация за контрол на наземното движение