Изпит по английски език за авиационен персонал

Авиационният учебен център (АУЦ) на ДП РВД провежда изпити за оценяване на нивото на владеене на английски език в съответствие с изискванията за владеене на езикова квалификация на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. на МТИТС за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал.

За определяне на нивото на владеене на английски език се провежда изпит, като се използва Test of English for Aviation (T.E.A.), продукт на Mayflower College, UK.

Оценяването и издаването на сертификати се извършва от Mayflower College, UK, съгласно подписан двустранен договор.

За въпроси и информация относно изпита ТЕА, провеждан в АУЦ на ДП РВД:

Борислава Сарафова

+359 2 937 12 95
+359 2 937 16 64
+359 2 937 17 83
Правила за провеждане на изпит по английски език за Авиационен персонал в Авиационния учебен център на ДП РВД
483 KB
Регистрационна форма
75.1 KB
Заявление за допуск до изпит за служители на ДП РВД
185.7 KB
Заявление за допуск до изпит на кандидати, които не са служители на ДП РВД
195.16 KB