Анализи и нива по безопасност | ДП РВД

Анализи и нива по безопасност

Основни тенденции в Безопасността за 2016 г.

Регистрирани събития в оперативната дейност:

 • Като резултат от ежегодното проучване на зрелостта на СУБ „EUROCONTROL CANSO SMS Standard of Excellence Measurement in 2016‘ е отчетен резултат от 86%, което подрежда ДП РВД в челните 10 ДАНО от общо 44 европейски държави, участвали в проучването.
 • Докладвани са  487 авиационни събития, спрямо 351 през 2015 г.;
 • Регистрирани са три инцидента с клас на сериозност „В“, три инцидента с клас на сериозност „C“ и три инцидента с клас на сериозност „Е“, с принос на органите за ОВД;
 • 478 инцидента без принос на органите за ОВД, които са събития с клас на сериозност „Е“ без последствия за безопасността и „D“ неопределени събития;
 • Запазва се броят на събитията от типа „Осветяване с лазери“ през 2016 г. - 51 събития, като за 2015 г. са били 57 събития;
 • При събитията от типа „Сблъсък на въздухоплавателно средство с птици“ по време на излитане или кацане има увеличение - 75 събития спрямо 66 през 2015 г.
 • Увеличава се значително броя на събитията „Отклонение на ВС от УВД разрешения и инструкции“ и „Непланирани или грешно планирани полети“;
 • Констатирано е намаляване на случаите на превишаване на секторните капацитети в РЦ за ОВД София;

Регистрираните събития в техническата дейност при осигуряване на УВД:

 • Докладвани са  1051 събития, спрямо 1062 през 2015 г.;
 • Не са регистрирани авиационни инциденти с клас на сериозност АА, А и В;
 • 15 инцидента с клас на сериозност „C“ с принос на ОС,  довели до функционални откази и съответно с влияние върху органите за ОВД;
 • 999 събития,  без влияние върху органите за ОВД, с клас на сериозност „Е“ без последствия за безопасността и „D“ неопределени събития.

Брой авиационни инциденти:

За периода от 1997 до 2016 г., основавайки се на изгладените данни от графиките с приплъзване, се отчита трайна тенденция на подобрение на безопасността – регистрирано е повече от 10 пъти подобряване на безопасността на база на 5 годишното осредняване – от 1.23 (1997 г.) до 0.10 (2016 г.) АИ на 100 000 обслужени ВС.